Kérelmekkel kapcsolatos tudnivalók

Tisztelt Választópolgár!

Az alábbiakban a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújtásának legfontosabb szabályai kerülnek ismertetésre.
A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújthatóak személyesen, levélben vagy a választások hivatalos honlapján (www.valasztas.hu). Amennyiben kérelmét a Tiszaújvárosi Helyi Választási Irodához futárral, rokona vagy ismerőse útján kívánja eljuttatni, az csak akkor fogadható el, ha zárt borítékban van elhelyezve.

Átjelentkezés iránti kérelem:
Az a választópolgár, aki a szavazás napján Magyarország területén, de magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik, átjelentkezési kérelmet nyújthat be.
A kérelem benyújtható:

  • a Tiszaújvárosi Helyi Választási Irodának címezve levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten 2019. május 22-én 16.00 óráig, valamint
  • személyesen (a Tiszaújvárosi Helyi Választási Irodánál) vagy a választások hivatalos honlapján (www.valasztas.hu) ügyfélkapus azonosítással 2019. május 24-én 16.00 óráig.

A Tiszaújvárosi Helyi Választási Irodához (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) az a választópolgár nyújthat be személyesen kérelmet, akinek a lakcíme vagy bejelentett tartózkodási helye Tiszaújváros közigazgatási területén található. Levélben a kérelem csak a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodához nyújtható be.
A kérelem elérhető a www.valasztas.hu honlapon, illetve a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu weboldalon, a 2019. évi EU Parlamenti választások menüpont alatt.

Mozgóurna iránti kérelem:
A szavazóköri névjegyzékben szereplő, de mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár mozgóurnát igényelhet. Egyéb indokok (pl.: munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehetőség mozgóurna igénylésére.
A mozgóurna iránti kérelem a Tiszaújvárosi Helyi Választási Irodához benyújtható:

  • levélben (a Tiszaújvárosi Helyi Választási Irodának címezve) vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig,
  • személyesen (a Tiszaújvárosi helyi Választási Irodánál) vagy a választások hivatalos honlapján ügyfélkapus azonosítással legkésőbb 2019. május 24-én 16.00 óráig, vagy
  • 2019. május 24-én 16.00 órát követően ügyfélkapun legkésőbb 2019. május 26-án 12 óráig.

Mozgóurna iránti kérelmet meghatalmazott útján is be lehet nyújtani. Ebben az esetben a kérelmet a meghatalmazott írja alá és ahhoz közokiratba vagy teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás szükséges.
A fentieken túl 2019. május 26-án legkésőbb 12.00 óráig a mozgóurna iránti kérelem az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével is benyújtható.
A Tiszaújvárosi Helyi Választási Irodához (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) az a választópolgár nyújthat be személyesen kérelmet, akinek a lakcíme vagy bejelentett tartózkodási helye Tiszaújváros közigazgatási területén található. Levélben a kérelem csak a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodához nyújtható be.
A kérelem elérhető a www.valasztas.hu honlapon, illetve a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu weboldalon, a 2019. évi EU Parlamenti választások menüpont alatt.

Külképviseleti névjegyzékkel kapcsolatos kérelem:
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, de a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár nyújthat be.
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. május 17-én 16.00 óráig kell megérkeznie.
A Tiszaújvárosi Helyi Választási Irodához (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) az a választópolgár nyújthat be személyesen kérelmet, akinek a lakcíme vagy bejelentett tartózkodási helye Tiszaújváros közigazgatási területén található. Levélben a kérelem csak a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodához nyújtható be.
A kérelem elérhető a www.valasztas.hu honlapon, illetve a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu weboldalon, a 2019. évi EU Parlamenti választások menüpont alatt.

A kérelmekkel kapcsolatos bővebb információ az alábbi telefonszámokon kérhető:

  • 06-49/548-016
  • 06-49/548-009

Tiszaújvárosi Helyi Választási Iroda