2024. évi önkormányzati és EU Parlamenti választások

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására, illetve az Európai Parlament tagjainak magyarországi választására, továbbá a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására előreláthatólag 2024. június 9-én kerül sor. 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján választási szervnek minősül a választási bizottság és a választási iroda.
A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása. 
A választási irodák a választás előkészítésével, szervezésével, lebonyolításával, a választópolgárok, jelöltek és a jelölő szervezetek tájékoztatásával, a választási adatok kezelésével és a választás technikai feltételeinek biztosításával összefüggő feladatokat végeznek. Bővebb, általános jellegű információt a www.valasztas.hu honlapon talál.
A választási szervek működésével és a választással kapcsolatos tudnivalókat, hasznos információkat az alábbi linkek valamelyikére kattintva ismerheti meg:
 
Választási Bizottság  Választási Iroda  Tájékoztatók, közlemények, nyomtatványok