Elektronikus ügyintézés

Tisztelt Felhasználó!

Köszöntjük Tiszaújváros Polgármesteri Hivatalának E-közigazgatási oldalán!

Elsődleges célul tűztük ki az ügyfélbarát önkormányzat erősítését, amelynek nélkülözhetetlen eleme az e-ügyintézés. Ennek köszönhetően a későbbiekben sorban állás nélkül, akár otthonról is kezdeményezheti különböző ügyeinek intézését.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.  törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 1. § 17. pont b) alpontjának, valamint 108. § (1) bekezdésének megfelelően Tiszaújváros Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 2018. január 1. napjától köteles biztosítani az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv.-ben, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.

Az E-ügyintézési tv. értelmében a magánszemélyeknek lehetősége van ügyeiket elektronikus úton intézni, míg az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek, valamint az ügyfélként eljáró jogi képviselők részére kötelezettség az elektronikus ügyintézés. Amennyiben – jogszabályi előírás ellenére – a gazdálkodó szervezet ügyfél az elektronikus kapcsolattartáshoz szükséges ún. hivatalos elérhetőséggel nem rendelkezik, a Hivatal az eljárását elektronikus kapcsolattartás nélkül is lefolytathatja, de egyidejűleg kezdeményezi törvényességi felügyeleti eljárás vagy hatósági ellenőrzés lefolytatását.

A fenti követelményeknek megfelelően Tiszaújváros Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala

 1. az E-ÖNKORMÁNYZAT portálon közzétett űrlapok (https://ohp.asp.lgov.hu, https://eonkormanyzat.gov.hu, https:// e-onkormanyzat.gov.hu),
 2. az E-papír szolgáltatáson keresztül szabadszöveges nyomtatványok útján (https://epapir.gov.hu).

Az online ügyintézéshez a felhasználónak rendelkeznie kell elektronikus azonosításra alkalmas azonosítóval (ügyfélkapus regisztrációval, e-személyivel, vagy részleges kódú telefonos azonosítással), értesítési tárhellyel, valamint nem lehet tiltott az Elektronikus ügyintézésre vonatkozó alap rendelkezése a Rendelkezési Nyilvántartásban (https://rendelkezes.gov.hu). Ezek mellett az első belépéskor el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket.

Ügyfélkapu regisztrációval kapcsolatban az alábbi elérhetőségen tájékozódhat:

https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/regisztracio

Tárhellyel nem rendelkező ügyfelek tárhely igénylésüket az alábbi elérhetőségen intézhetik:

https://tarhely.gov.hu

További információ a Rendelkezési Nyilvántartásról az alábbi elérhetőségen található:

https://rendelkezes.gov.hu/rny-public

Gazdálkodó szervezetek elektronikus kapcsolattartásra szolgáló biztonságos kézbesítési szolgáltatási címe a Cégkapu. 2019. január 1. napjától az adóügyek elektronikus intézésére kizárólag a Cégkapu használható az egyéni vállalkozók és hivatali tárhellyel rendelkezők kivételével.

1. Cégkapun keresztül történő űrlap beküldésére jogosult:

 • elsősorban a cég törvényes képviselője, aki a tárhely szolgáltatást regisztrálta,
 • cégkapu használatra jogosult személy,
 • illetve bármely olyan tárhellyel rendelkező magánszemély, akit erre a képviselő feljogosított.

2. Adóegyenleg lekérdezésre jogosult:

 • a cég törvényes képviselője
 • meghatalmazással rendelkező magánszemély

Az adóügyi eljárásokhoz a meghatalmazást továbbítani kell az illetékes önkormányzati adóhatóság számára.

Cégkapu létrehozására szolgáló regisztráció alkalmazásáról, valamint a létrejött Cégkapuval kapcsolatos adminisztrációs beállítások elvégzéséről a https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/cegkapu.html oldalon található felhasználói leírásokban olvashat részletes tájékoztatást.

A fentiek alapján a természetes személy ügyfél az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat, bírságokat, pótlékokat valamint a szolgáltatás ellenértékének megfizetését – választása szerint – elektronikus úton is teljesítheti, addig a gazdálkodó szervezet ügyfélnek az elektronikus út használata kötelező.

Az eljárásért fizetendő terhek megfizetésének módja: bankkártyával a portál VPOS elektronikus fizetési szolgáltatása útján vagy banki átutalással az adott üggyel kapcsolatban megadott bankszámlaszámra történő megfizetés. A bankszámlaszámok listája ide kattintva érhető el.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy kötelező elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó követelménynek meg nem felelő nyilatkozat hatálytalan.

A Hivatal által az elektronikus kapcsolattartásra elfogadott irat-formátumokat az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. számú melléklete sorolja fel (. txt, .pdf, .docx, .odt, .xlsx, .ods, .tif, .tiff, .jpg, .jpeg, .png, .mp4, .m4a, .mpeg, .mpg, .mp3, .wav).

A Hivatal illetve ügyfélszolgálatának elektronikus elérhetőségei: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A Hivatal a válaszát a természetes személy ügyfél Értesítési Tárhelyére, a cégkapus regisztrációval rendelkező ügyfél esetén a cégkapus tárhelyre, hatósági ügyfél esetén pedig a Hivatali Kapus tárhelyre juttatja el. Az elektronikus úton beküldött dokumentumok Hivatal általi befogadásáról Feladási Igazolás, a Hivatal általi letöltésről pedig Letöltési Igazolás készül, melyet a Központi Rendszer a beküldött űrlap másolati példányával együtt eljuttat a beküldő tárhelyére.

Kérjük, hogy az elektronikus űrlapok benyújtása előtt az adott ügytípus elbírálásához szükséges mellékletekről, illetve az eljárási terhek összegéről az ügyfélterminálon tájékozódni szíveskedjen. Az ügyfélterminál itt érhető el: http://ugyfelterminal.tujvaros.hu

Az E-ÖNKORMÁNYZAT Portál működéséről:

A Portál az önkormányzati ASP rendszert igénybe vevő önkormányzatok természetes személy és jogi személy ügyfelei számára egyaránt lehetőséget biztosít a szakrendszeri alkalmazásokhoz kialakított, elektronikusan elérhető szolgáltatások igénybe vételére.

Az ASP rendszerben igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások

 • Adóegyenleg lekérdezés

Az ügyfél lekérheti adott településhez tartozó helyi adó egyenlegét. Az egyenleg lekérdezéséhez a KAÜ-s azonosítás után a rendszer megadja a felhasználó adóazonosító jelét. A felhasználó lekérdezheti az adott önkormányzati adóhatóságnál fennálló személyes adóegyenlegét, vagy képviseleti joggal felruházott személyként azon (természetes vagy jogi) személyek egyenlegét, amelyekkel kapcsolatban az önkormányzatnál jogosult eljárni.

 • Ügykövetés

A bejelentkezett felhasználók lekérdezhetik az általuk az ASP Önkormányzati Hivatali Portál felületén elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszát is. Az alkalmazás lehetőséget biztosít az ügyfelek számára az ügyintézési folyamat interneten keresztüli nyomon követésére. Csak magánszemély (egyéni vállalkozó) veheti igénybe a szolgáltatást.

 • Ügyindítás

Az ügyindításra kattintva az űrlap kitölthető, és lementhető a számítógépre, illetve szükség esetén kinyomtatható, azonban az űrlap elektronikus bejelentkezés nélkül nem küldhető be.

A település és az ügy kiválasztása után az űrlapkitöltő alkalmazás segítségével az ügyfél kitölti az űrlapot, majd beküldi a települési önkormányzat hivatali tárhelyére. A címzett önkormányzat iratkezelője érkezteti a benyújtott űrlapot és iktatás után bekerül a megfelelő szakrendszerbe vagy eljut az ügyintézőhöz. Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás, ennek hiányában az űrlap legfeljebb csak nyomtatható és E-papír alapon nyújtható be.

 • Adóbevallási információk

A szolgáltatás használatával lehetőség nyílik arra, hogy a kiválasztott önkormányzatnál benyújtott adóbevallásait lekérdezze.

 • Adók, díjak, illetékek befizetése

Az elektronikus fizetési szolgáltatás (ASP e-fizetés) bevezetésével az ügyfeleinknek - KAÜ-s azonosítást követően - lehetősége van bankkártyával befizetni az önkormányzat által megállapított adókat, illetékeket és egyéb díjakat.

Regisztráció, a szolgáltatás igénybevétele

A Portál bárki számára elérhető, egyes funkciók szabadon használhatók, más funkciók azonban regisztrációhoz kötöttek. Az azonosítás a KAÜ igénybevételével történik. Az első belépéskor létrejön az ASP elektronikus ügyfél személyes fiókja, amelyben személyre szabott beállítások és adatok adhatók meg. Ezek később módosíthatóak.

Az ASP központ ügyféloldali szolgáltatásai a Portálon keresztül vehetők igénybe. Az ügyfeleknek ki kell választaniuk, hogy melyik, az ASP központhoz csatlakozott településen szeretnének ügyet intézni, ezután vehetik igénybe az ASP szakrendszerek kínálta ügyintézési lehetőségeket. Az ügyfelek számára nyújtott ügyintézési szolgáltatások köre településenként eltérhet.

Az oldal megtekintéséhez böngészőprogram (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, stb.) és internet hozzáférés szükséges, a portál és a szolgáltatásai használata egyéb alkalmazás telepítését nem igényli.

Az E-ÖNKORMÁNYZAT portálon jelenleg az alábbi űrlapok találhatók:

Ágazat

Ügytípus

Űrlap

Adóügy

Általános adónyomtatványok

Adategyeztetés önkormányzati adóügyben

Adóhatósági ellenőrzés (adóellenőrzés) során tett nyilatkozat, iratpótlás, észrevétel, kifogás, kérelem, igazolási kérelem, egyéb cselekmény

Nyilatkozat az adómentesség igénybevételéről

Méltányossági, fizetési könnyítés kérelem

Túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem

Kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiadására

Megkeresés köztartozás behajtására

Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem

Kérelem költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolására

Automatikus részletfizetési kérelem

Bevallás előrehozott helyi adóról

Bejelentkezés, változás-bejelentés

Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben

Veszélyhelyzetre visszavezethető okból benyújtott fizetési halasztási, részletfizetési, mérséklési kérelem

Építményadó

Adatbejelentés a reklámhordozó utáni építményadóról

Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról

Gépjárműadó

Adatbejelentés a gépjárműadóról

Kombinált áruszállítás bejelentése

Idegenforgalmi adó

Adóbevallás az idegenforgalmi adóról (2018.12.31-ig)

Adóbevallás az idegenforgalmi adóról (2019.01.01-től)

Adóbevallás az idegenforgalmi adóról (2020.01.01-től)

Adóbevallás az idegenforgalmi adóról (2021.01.01-től)

Adóbevallás az idegenforgalmi adóról (2022.01.01-től)

Helyi iparűzési adó

Bevallás ideiglenes helyi iparűzési tevékenységről

Iparűzési adó előleg módosítási kérelem

Jövedéki adó (magánfőzött párlat)

Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről

Jövedelemadó (termőföld bérbeadás)

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójához kapcsolódó bevallás

Talajterhelési díj

Talajterhelési díj bevallás

Általános vagy egyéb igazgatási ügyek

       

Bejelentés

Méhészkedés (méhtartás) bejelentése

Szabálytalan állattartás bejelentése

Birtokvédelem

Birtokvédelmi kérelem

Címkezelés, lakcím nyilvántartás

Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez, módosításához

Ebnyilvántartás

Bejelentés az ebösszeíráskor közölt adatok változásáról

Ebösszeíró adatlap

Fakivágás

Fakivágási engedélykérelem, bejelentés

Kérelem

Előzetes szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem telekalakítási ügyben

Igazolási kérelem egyes kötelezettségek késedelmes teljesítésének kimentésére

Kérelem a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató, pótkocsi vagy autóbusz tárolására alkalmas települési címről szóló hatósági bizonyítvány kiállítására

Kérelem ingatlan házszámának megállapításához

Kérelem kapubejáró útcsatlakozás létesítéséhez

Kérelem mozgáskorlátozott parkoló létesítéséhez

Kérelem településképi bejelentési eljárás lefolytatására

Kérelem településképi szakmai konzultáció iránt

Lakcím érvénytelenítési (fiktiválási) kérelem

Személyes költségmentesség megállapítása iránti kérelem benyújtása, visszavonása, adatváltozás bejelentése

Településképi véleményezési eljáráshoz tartozó kérelem

Keresetlevél

Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben

Mezőgazdaság, környezetvédelem

Bejelentés parlagfűvel vagy allergén gyommal szennyezett területről

Illegális hulladék lerakás és egyéb környezetszennyezés bejelentése

Lakott terület felett légi úton történő permetezés bejelentése

Méh vándoroltatásához kijelentő lap, bejelentő lap

Településüzemeltetési, vagyonkezelési ügyek

Használat

Közterület, közút eltérő használata iránti kérelem

Kérelem

Burkolatbontási (munkakezdési) hozzájárulás iránti kérelem

Kérelem kút létesítés engedélyezéséhez

Kérelem kút megszüntetéséhez

Kérelem kút üzemeltetéséhez, fennmaradásához

Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem

Útvonalengedély

Behajtási engedély iránti kérelem

Ipar-kereskedelem

Rendezvény

Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem

Szálláshely

Adatszolgáltatás nem üzleti szálláshelyszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban

Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés

Szálláshely megszűnésének bejelentése

Telepengedély

Ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem

Ipari tevékenység folytatásának bejelentése

Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése

Székhely, telephely, egyéb ipar- és kereskdelemi nyilvántartásban szereplő bejegyzés, valamint jármű tárolási hely igazolási kérelem

Üzleti tevékenység

Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához

Működési engedély visszavonási kérelem

Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról

Vásár, piac és bevásárlóközpont

Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés

Anyakönyvi ügyek

Kivonat

Anyakönyvi kivonat kiállítási kérelem

Hagyaték

Nyilatkozat

Nyilatkozat öröklésre jogosultakról

Adatkérés

Adatkérés hagyatéki eljárásban illetékes közjegyzőről

Adatszolgáltatás

Adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz

Pénzügy, gazdálkodás

Nyilatkozat

Nyilatkozat összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

 
Reméljük, hogy az elektronikus ügyintézés az Ön megelégedésére szolgál, és használatával még egyszerűbbé válik hivatalos ügyeinek intézése!

ugyintezes

Egy vállalkozás üzemeltetése sosem egyszerű feladat, de a helyi iparűzési adó bevallás már nem jelent gondot.
Intézze hivatalos ügyeit elektronikusan!

Egy új iroda berendezése sosem egyszerű feladat, de az adóegyenleg lekérdezése már nem jelent gondot.
Intézze hivatalos ügyeit elektronikusan!

Az új szokások kialakítása sosem egyszerű feladat, de a gépjárműadó mentesség bejelentése már nem jelent gondot.
Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

Egy szálláshely beindítása sosem egyszerű feladat, de annak nyilvántartásba vétele már nem jelent gondot.
Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

Egy esküvő megszervezése sosem egyszerű feladat, de a születési anyakönyvi kivonat kiállítása már nem jelent gondot.
Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

Egy vállalkozás bővítése sosem egyszerű feladat, de a behajtási engedélyek kérése már nem jelent gondot.
Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan! 

A továbbtanulás finanszírozása sosem egyszerű feladat, de a szociális támogatási kérelem benyújtása nem jelent gondot.
Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!