Pályázat - Esetmenedzser

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (cím: 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére esetmenedzser munkakör betöltésére, Család- és Gyermekjóléti Központba.

Feladatai:

 • családgondozás,
 • egyéni esetkezelés, veszélyhelyzetek, krízishelyzetek kezelése
 • bővebben: 1997. évi XXXI. törvény, 15/1998. NM rendelet.

A jogviszony időtartama:

 • 1 fő határozatlan idejű kinevezés

Pályázati feltételek:

 • főiskolai vagy egyetemi végzettség – 15/1998. NM rendelet 2. sz. melléklet II. rész 1. Alapellátások – 1/a. Család- és gyermekjóléti központ - esetmenedzserre vonatkozó képesítési előírások valamelyike,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján (erkölcsi igénylő – IV. pontnál a felsorolt törvényeknél nem található, hanem a kérőlapon felsorolt törvényektől eltérő, más törvénynek való megfelelés igazolását kell kérni, így a fehér, üres sávba kell beírni a következőt: 10/A. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény)
 • adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat – letölthető: www.tiszaujvaros.hu – hasznos információk/állásajánlatok (a honlap alján található)
 • Gyvt. nyilatkozat – letölthető: www.tiszaujvaros.hu – hasznos információk/állásajánlatok (a honlap alján található)

Bérezés:

 • a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.

A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 2010-1/2022., valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázatok beérkezésének határideje 2022. május 31.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. június 10.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-ös telefonszámon lehet. A pályázati felhívás az NKI honlapján 2010-1/2022. azonosító számon 2022. május 14. napján megjelenik.

docxAdatkezelési hozzájáruló nyilatkozat

docxGyvt. nyilatkozat