Pályázat - Asszisztens

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (cím: 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére asszisztens munkakör betöltésére.

Feladatai:

  • szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása, dokumentálása, nyilvántartások kezelése, számlák készítése (szociális étkeztetés)

A jogviszony időtartama:

  • 1 fő határozatlan idejű kinevezés

Pályázati feltételek:

  • középfokú végzettség: mentálhigiénés asszisztens, szociális asszisztens, szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens, szociális és mentálhigiénés szakgondozói végzettség
  • stabil, gyakorlott szintű MS Office ismeret (word, excel, irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
  • bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és (5) bekezdéseinek megfelelően,
  • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,

Bérezés:

  • a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.

A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 2188-1/2022., valamint a munkakör megnevezését: asszisztens.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázatok beérkezésének határideje 2022. július 22.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. július 29.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-es telefonszámon lehet. A pályázat az NKI honlapján 2022. július 06. napján megjelenik.