Pályázat - Élelmezésvezető

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 1 fő élelmezésvezető munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikötéssel, határozott időre szóló kinevezéssel. Határozott idő vége: 2023.12.31.

Pályázati feltételek:

 • középfokú iskolai végzettség, élelmezésvezetői végzettség
 • magyar állampolgárság
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • egészségügyi alkalmasság
 • élelmezési program - HACCP ismerete
 • előnyt jelent közétkeztetésben szerzett tapasztalat, illetve szakács és diétás szakács végzettség

Feladatok:

 • koordinálja a konyhaüzem munkatársainak munkáját
 • megállapítja munkarendjüket
 • biztosítja konyhájának a folyamatos és zavartalan működését az érvényes jogszabályok betartásával
 • figyelemmel kíséri a fogyóeszközök, segédanyagok felhasználását, az élelmiszer raktárkészletet
 • felel a konyhaüzem rendjéért, tisztaságáért
 • felel a közegészségügyi előírások betartásáért
 • vezeti az élelmezéssel kapcsolatos adminisztrációt

A bérezést az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazottak jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet határozza meg.

Munkaidő heti 40 óra.

A pályázathoz csatolni kell:

 • kísérőlevelet
 • önéletrajzot
 • bizonyítvány másolatot
 • erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás megléte)
 • a borítékon fel kell tüntetni az 3-10/2022 számot.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.09.15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022.09.16.
Az állás betölthető: 2022.09.19.

Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. (117-es iroda)
Telefon: Stefánné Andrea: 06-49/548-308

Molnárné Tóth Anita
igazgató