Pályázat - Szociális munkatárs

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (cím: 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére határozatlan időre, szociális munkatárs munkakör betöltésére, „Ezüsthíd” Gondozóházba (3580 Tiszaújváros, Bartók Béla út 1-5.)

Feladatai:

 • mentálhigiénés feladatok ellátása
 • bővebben: 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet

A jogviszony időtartama:

 • 1 fő határozatlan idejű kinevezés

Pályázati feltételek:

 • 1/2000. SzCsM rendelet 3. melléklet – szociális munkatársra vonatkozó főiskolai vagy egyetemi végzettség megléte
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete

Pályázati részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és (5) bekezdéseinek megfelelően,
 • docxadatkezelési hozzájáruló nyilatkozat

Bérezés:

 • a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.

A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 2011-8/2022., valamint a munkakör megnevezését: szociális munkatárs.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2022. október 14.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. október 21.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.  

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-es telefonszámon lehet. Az intézmény honlapja: www.human.tujvaros.hu. A pályázati felhívás a NKI honlapján 2011-8/2022. azonosító számon 2022. szeptember 29. napján megjelenik.