Pályázat - Asszisztens/gondozó

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (cím: 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére asszisztens/gondozó munkakör betöltésére.

Feladatai:

 • szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása, dokumentálása, nyilvántartások kezelése, számlák készítése (szociális étkeztetés) 4 órában
 • szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása (házi segítségnyújtás) 4 órában

A jogviszony időtartama:

 • 1 fő határozatlan idejű kinevezés, 4 hónap próbaidő kikötéssel

Pályázati feltételek:

 • középfokú végzettség,
 • szociális gondozó és ápolói végzettséget (OKJ) igazoló bizonyítvány,
 • stabil, gyakorlott szintű MS Office ismeret (word, excell, irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
 • bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és (5) bekezdéseinek megfelelően,
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,

Bérezés:

 • a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.

A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 1870-1/2023., valamint a munkakör megnevezését: asszisztens.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázatok beérkezésének határideje 2023. április 17.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2023. április 28.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-es telefonszámon lehet.