Közlekedési - és szerzési támogatás

A Polgármesteri Hivatal értesíti a tisztelt lakosságot, hogy a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII.27.) Korm. rendelet alapján a közlekedési támogatás és a szerzési támogatás megállapítása iránti kérelmeket minden évben április 30. napjáig lehet benyújtani. A határidőn túl beérkezett kérelmek csak akkor bírálhatók el érdemben, amennyiben a súlyos mozgáskorlátozottság ténye a tárgyévben következett be. Közlekedési kedvezményre az a kérelmező jogosult, akinek a súlyos mozgáskorlátozottságot megállapító I. fokú orvosi szakvélemény alapján pontjainak száma 7 vagy annál több és nem csak mentővel szállítható, valamint:

- aki fogyatékossági támogatásban nemrészesül, és

- akinek a családjában az egy főre jutó, a tárgyévet megelőző év havi átlagos nettó jövedelem a tárgyév január 1. napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének kettő és félszeresét (jelenleg 71.250 Ft) nem haladja meg.

A kérelmeket az erre rendszeresített formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatal Intézményi, Szociális és Sport Irodán, az I. emelet 115. szobájában lehet benyújtani. Bővebb felvilágosítás a 49/548-081-es telefonszámon, vagy személyesen az Intézményi, Szociális és Sport Irodán kapható.

Polgármesteri Hivatal