Az óvodai felvételek rendje

Értesítjük a szülőket, hogy az óvodai felvételi kérelmek beadása a városban egy helyen,a Napközi Otthonos Óvoda székhelyén, a Szivárvány Óvodában (Tiszaújváros, Pajtás köz 13.) 2011. május 2. és 6. között történik.Az óvodában 8.00 órától 17.00 óráig fogadják a beiratkozókat. A felvételek az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról, valamint a 11/1994. (VI.08.)MKM. rendelet alapján történnek. Óvodába az a gyermek vehető fel, aki aharmadik életévét 2011. augusztus 31.napjáig betölti.

Előfelvételt nyerhetnek azok a gyermekek, akik harmadik életévüket 2011. december 31. napjáig betöltik. A gyermek ötödik életévének betöltésétől kezdve az óvodai nevelés keretében folyó, iskolai felkészítő foglalkozásokon köteles részt venni. A 2011/2012-es nevelési évben további felvétel kizárólag a szabad férőhelyek erejéig lehetséges. Az óvodába történő jelentkezés „Óvodai felvételi kérelem" nyomtatványon történik, amelyet az óvodákban lehet beszerezni. Mindhárom korosztályra (kis-, középső és nagycsoport) beadható a kérelem. A kérelem leadásakor kérjük bemutatni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a gyermek és a szülők lakcímigazolványát. Afelvételt nyert gyermekek a bölcsődékből szeptember 1-jén kerülnek át az óvodába, a családból érkezőknek az óvodával történő egyeztetés alapján biztosítunk óvodai elhelyezést.

Óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt. Döntéséről 2011. június 3-ig írásban értesíti a szülőket. Kérjük a kedves szülőket, hogy a határidőt szíveskedjenek betartani, segítve ezzel a felvételek gyorsaságát, a gyermekcsoportok kialakítását.

Polgármesteri Hivatal