Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Felhívás - Tankönyvtámogatás

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy évente egyszeri alkalommal tankönyvtámogatásban részesülhet az az életvitelszerűen tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkező gyermek, illetve 23. életévét be nem töltött nagykorú személy, aki lakóhelyén él és középfokú köznevelési intézmény 10-14. évfolyama nappali tagozatán tanul, és akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át (114.000 Ft-ot), egyedülálló szülő esetén az 500%-át (142.500 Ft-ot).

Nem jogosultak tankönyvtámogatásra azok a tanulók, akik normatív kedvezményben (tartósan beteg; a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd; három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él; nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult; rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül), illetve ingyenes tankönyvellátásban részesülnek.

A Kormány 1265/2017. határozata értelmében a 2017/2018-as tanévtől – az 1-4. évfolyamos tanulókon kívül – az 5-8. évfolyamos, valamint a 9. évfolyamos tanulók is ingyenes tankönyvellátásban részesülnek.

A tankönyvtámogatás iránt kérelmet kell benyújtani, melyhez csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat, valamint – annak megállapítása céljából, hogy a kérelmező tankönyvtámogatásra jogosult – a tankönyvek árát igazoló dokumentumot (csekk, feladóvevény, számla). A tankönyvtámogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálása folyamatos.

A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:

 • Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyisége
  (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
 • Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
  (3580 Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
 • Tiszaszederkényi Szolgáltatóház
  (3580 Tiszaújváros, Bocskai utca 33., keddi és csütörtöki napokon)
 • A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is:
  http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu

A kérelmek benyújtási határideje: 2017. augusztus 15-től 2017. szeptember 30-ig.

Felhívjuk szíves figyelmüket a benyújtási határidő betartására.

A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán (I. em. 111. iroda), valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.

Bráz György
polgármester