Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2017. október 25-én, csütörtökön 10.00 órakor ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozó termében.

Napirendi javaslat.

Zárt ülés:

1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” adományozására

Nyilvános ülés:

1. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítására

2. Javaslat az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról szóló 19/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására

3. Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 14/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelet módosítására

4. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

5. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre

6. Javaslat energiatakarékossági és gépészeti beruházásokra, felújításokra benyújtott pályázatok elbírálására

7. Javaslat a Derkovits Kulturális Központ módosított hétéves továbbképzési tervének jóváhagyására

8. Javaslat a „Nemzeti Ovi-Sport Program” megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára

Kérdések