Önkormányzati tulajdonú építési telek értékesítése

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi, Tiszaújváros, Vörösmarty Mihály úton lévő építési telket: 

Építési telek adatai
HRSZ Terület (m2) Lakóövezeti besorolás Bruttó alapár (Ft) Biztosíték összege (Ft)
1499/3 714 Lke/8 9.974.580 1.000.000

 Az ingatlant árverésen értékesítjük a kihirdetett alapvételárról induló szabad licitálással. Licitálni a bruttó vételárra lehet.

A licitlépcső 10.000.000 Ft-ig 25.420 Ft, 10.000.000 Ft felett 100.000 Ft.

Az építési előírásokról, a telek műszaki jellemzőiről készített részletes tájékoztató és az annak mellékletét képező lényeges szerződési feltételek a Polgármesteri Hivatalban átvehetők.

Az árverésen való részvétel feltételei:

  • az értékesítés feltételeinek megismerése és elfogadása,
  • határidőben beadott jelentkezési lap és nyilatkozat,
  • az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó meghatalmazottjának jelenléte,
  • a megadott összegű biztosíték befizetése és a befizetés igazolása,
  • meghatalmazott eljárása esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás benyújtása,
  • az árverésen kizárólag a pályázók vagy meghatalmazottjaik vehetnek részt.

Jelentkezési lapok beszerezhetőek:

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán, ügyintéző: Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda).

Jelentkezési lapok benyújtási határideje: 2017. november 8-án 16:00 óráig a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán Bazsó Gábor munkatársnál (206. iroda).

Árverés ideje, helye: 2017. november 9-én 10:00 órakor a Polgármesteri Hivatal III. emeleti tanácstermében.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal