Járdák, árkok takarítása

Felhívjuk Tiszaszederkény városrész ingatlantulajdonosainak figyelmét, hogy az ide vonatkozó magasabb szintű jogszabály és a helyi köztisztasági rendelet szerint az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) kell gondoskodnia az ingatlan előtti járdaszakasz tisztántartásáról. Amennyiben a járda mellett zöldsáv is van, az ingatlantulajdonos kötelezettsége az úttest széléig terjedő teljes zöldfelület karbantartása, valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai (kiépített beton vagy egyéb átereszek, a járdához tartozó folyókák és víznyelő rácsok) folyamatos tisztántartása, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok, hulladékok eltávolítása is. A tisztántartási kötelezettségét nem teljesítő ingatlantulajdonos szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Polgármesteri Hivatal