Lomtalanítási akció júliusban

Tájékoztatjuk Tiszaújváros lakosságát, hogy a nagy darabos hulladék (lom) gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató az eddigi gyakorlattól eltérően nem havonta, hanem negyedévenkénti gyakorisággal a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében - külön díj felszámítása nélkül - gondoskodik.

A nagy darabos hulladékok, illetve lomhulladékok körébe tartoznak a háztartásokban keletkezett azon hulladékféleségek (háztartási berendezések, felszerelési tárgyak, eszközök és anyagok), amelyek a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedényzetben nem helyezhetők el úgy, hogy a gyűjtőedény zárható és rendeltetésének megfelelően használható maradjon. A lomtalanítási szolgáltatás semmilyen más hulladékra (így pl. inert hulladék, építési törmelékre, járműroncsra, biohulladékra, rendszeres háztartási szilárd hulladékra) nem terjed ki. Az ingatlantulajdonos az elszállítandó lom hulladékot a szállítást megelőző napon 18 óra után helyezheti ki az ingatlana előtti közterületre úgy, hogy az a jármű- és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével és a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen. A lomtalanítások végrehajtására a negyedéves gyakoriság figyelembevételével január, április, július és október hónapok első szerdáján kerül sor. Ennek megfelelően a soron következő lomtalanítást 2011. július 6-án végzi el az AVE Miskolc Kft. A hivatalos lomtalanítások közötti időszakokban a lomhulladékok körébe tartozó hulladékok a folyamatosan üzemelő tiszaújvárosi hulladékudvarba is beszállíthatók és térítésmentesen leadhatók a hulladékudvar üzemelési szabályzatában foglaltaknak megfelelően.

Polgármesteri Hivatal