Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Táboroztatási támogatás

F E L H Í V Á S
T Á B O R O Z T A T Á S I  T Á M O G A T Á S

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete alapján természetbeni ellátásként táboroztatási támogatásban részesülhet az a tiszaújvárosi állandó lakóhellyel rendelkező gyermek, illetve tiszaújvárosi állandó lakóhellyel rendelkező 23. életévét be nem töltött nagykorú személy, aki életvitelszerűen lakóhelyén él, valamint Tiszaújváros közigazgatási területén működő állami, egyházi fenntartású alap- vagy középfokú köznevelési intézmény nappali tagozatán tanul, és Tiszaújváros Város Önkormányzata által fenntartott intézmény, vagy állami, egyházi köznevelési intézmények által szervezett nyári táboroztatásban vesz részt.

A táboroztatási támogatás iránt kérelmet kell benyújtani, melyhez csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.

A táboroztatási támogatásra való jogosultság értékhatárai és mértéke:

Családban élő gyermek esetén:

A családban az egy főre jutó havi jövedelem (Ft)

Támogatás mértéke a

táborozási költség

0 – 35.700

70%-a, maximum 30.000 Ft

35.701 – 40.700

50%-a, maximum 20.000 Ft

40.701 – 48.000

30%-a, maximum 10.000 Ft

 

2. Gyermekét egyedül nevelő szülő esetén

A családban az egy főre jutó havi jövedelem

(Ft)

Támogatás mértéke a

táborozási költség

0 - 38.500

70%-a, maximum 30.000 Ft

38.501 - 45.500

50%-a, maximum 20.000 Ft

45.501 - 57.000

30%-a, maximum 10.000 Ft

 

A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:

 • Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyiségében
  (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)

 • Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
  (3580 Tiszaújváros, Alkotmány köz 2.)

 • Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola
  (3580 Tiszaújváros, Deák F. tér 16.)

 • Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium
  (3580 Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.)

 • Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
  (3580 Tiszaújváros, Rózsa út 10.)

 • Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola
  (3580 Tiszaújváros, Munkácsy M. út 18.)

 • Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola
  (3580 Tiszaújváros, Rózsa út 12.)

 • Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
  (3580 Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)

 • Tiszaszederkényi Szolgáltatóház
  (3580 Tiszaújváros, Bocskai utca 33., keddi és csütörtöki napokon)

 • A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is:
  www.ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu

A kérelmek benyújtási határideje: 2018. március 1-jétől 2018. március 31-ig.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kérelem a táborozásra történő jelentkezést követően nyújtható be.

A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7., I. em. 111. iroda), valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.

Bráz György
polgármester