Felhívás - településrendezési terv - északi terület

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, társadalmi és civil szervezeteket hogy Tiszaújváros Önkormányzata

a város 35-ös főúttól északra fekvő területe Településrendezési Tervének

módosítását határozta el, ugyanis a településrendezési eszközök hatályba lépése óta eltelt idő (2007-ben készültek és 2008-ban kerültek elfogadásra Tiszaújváros építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 25/2008. (VI. 30.) önkormányzati rendelettel) felülírta az akkor megfogalmazott terület-felhasználási, övezeti besorolási és szabályozási előírásokat illetve elképzeléseket, nevezetesen az Összekötő városrész (Sajó menti töltés, Kandó K. út, Dózsa György út, tiszai töltés, üzemvíz csatorna, 35. sz. főút, Szederkényi út, Sajó út által határolt terület, amely magába foglalja a Termálfürdő, Sportpark, Vízmű, Ipari Park és az AES Erőmű területeit is), az Északi lakóterület terület-felhasználása, a Városközpont és a Kertváros némely szabályozása tekintetében.

A tervezett módosítások nem jelentenek változást sem a belterületi határok, sem a be-építésre szánt területek vonatkozásában. A legjelentősebb tervezett változást egy üdülőterület kialakítása jelenti a Termálfürdőhöz ill. a Sportparkhoz kapcsolódóan, az Ipari Park területének rovására, valamint ezen üdülőterület folytatásaként lakóterület kijelölése Szederkény irányába.

Szükségessé vált a Helyi Értékvédelmi rendelet felülvizsgálata, annak átértékelése, újabb értékek bevonása, akár építmények, objektumok (pl szobrok etc.), akár parkok, zöldterületek, vagy utcakép vonatkozásában, másrészt bizonyos területi védelmek csökkentése (pl. Városközpont vonatkozásában), ahol a védelem nem csak kifejezetten a meglévőket védi, hanem szükségtelen korlátozásokat is jelent.

Mivel a széleskörű véleménykérés feltétlenül szükséges a településrendezési eszközök (TrT, SzT, HÉSZ) közmegelégedésre és teljeskörű társadalmi támogatottságra szolgáló elkészítéséhez, ezért felhívjuk Tisztelt Polgártársakat, hogy elképzeléseiket és javaslataik tegyék meg a módosításra vonatkozóan, ezzel segítve munkánkat.

Javaslataik és elképzeléseik megtételére az 1997. évi LXXVIII. törvény [továbbiakban: Étv.] 9.§. szerint 15 nap áll rendelkezésre, melyeket írásban tehetnek meg a Polgármesteri Hivatal városi főépítésze Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..