Felhívás - Felhívás - településrendezési terv - déli terület

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, társadalmi és civil szervezeteket hogy elkészült a

Tiszaújváros 35-ös úttól délre eső területekre vonatkozó

Településszerkezeti Terv, Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása.

A településrendezési eszközök (TrT, SzT, HÉSZ) dokumentációja megtekinthető 2011. júniusától a Polgármesteri Hivatal honlapján (www.varoshaza.tiszaujvaros.hu).

A tervezetek megvitatására lakossági fórumot tartunk a 2011. július hó utolsó hetében. A pontos időpontot és helyet később tesszük közzé.

Mivel a széleskörű véleményezés feltétlenül szükséges a településrendezési eszközök (TrT, SzT, HÉSZ) közmegelégedésre és teljeskörű társadalmi támogatottságra szolgáló véglegesítéséhez, ezért felhívjuk Tisztelt Polgártársakat az áttanulmányozásra és véleményezésre, valamint véleményük és javaslataik ismertetésére e fórum keretében.