Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2018. április 26-án, csütörtökön 10 órától ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozó termében.

Napirendi javaslat:

Zárt ülés:

1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” adományozására

2. Javaslat a 2016. évi „B” és a 2017. évi „B” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj folyósításának megszüntetésére

3. Beszámoló a Tisza Média Kft. tevékenységéről, a 2017. évi mérleg és eredménykimutatás jóváhagyása, a kitűzött vezetői jutalomfeladat értékelése és a vezetői bér meghatározása

Nyilvános ülés:

1. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre

2. Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására meghirdetett pályázat benyújtására

3. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Szakmai Tervének elfogadására

4. Javaslat a Derkovits Kulturális Központ Hamvas Béla Városi Könyvtár 2017. évi beszámolójának és 2018. évi szakmai munkatervének elfogadására

5. Javaslat a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ intézményvezetői pályázatának kiírására

6. Javaslat a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ igazgatói pályázatának kiírására

7. Javaslat a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

8. Javaslat a Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskoláját érintő átszervezés véleményezésére

9. Beszámoló a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. tevékenységéről, a 2017. évi mérleg és eredménykimutatás jóváhagyása, a kitűzött vezetői jutalomfeladat értékelése és a vezetői bér meghatározása

10. Tájékoztató a Szerencsi Szakképzési Centrummal folyamatban lévő rendezetlen ügyekről

11. Tájékoztató a Vízirendészeti Rendőrőrs Tokaj 2017. évben végzett tevékenységéről

Kérdések