Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2018. június 28-án, csütörtökön 10.00 órakor ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozó termében.

Napirendi javaslat.

Zárt ülés:

1. Javaslat önkormányzati kitüntetések és elismerések adományozására

2. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” adományozására

3. Javaslat a TiszaSzolg 2004. Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

Nyilvános ülés:

1. Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására

2. Javaslat hulladékgazdálkodási társulásokkal kapcsolatos döntésekre

3. Javaslat könyvvizsgálói megbízásra

4. Javaslat a Derkovits Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítására

5. Javaslat a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központtal kapcsolatos döntések meghozatalára

6. Javaslat Tiszaújváros Forgalomtechnikai Tervének módosítására

7. Javaslat Tiszaszederkény 750 éves évfordulójának megünneplésével kapcsolatos döntésekre

8. Javaslat energiatakarékossági és gépészeti, illetve egyéb beruházásokra, felújításokra benyújtott pályázatok elbírálására

9. Beszámoló a Derkovits Kulturális Központ Tiszaújváros Települési Értéktárral kapcsolatos 2018. I. féléves tevékenységéről