Árverési hirdetmény

Á R V E R É S I  H I R D E T M É N Y
önkormányzati tulajdonú építési telkek értékesítésre

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi, Tiszaújváros, Vörösmarty Mihály úton található építési telkeket:

Építési telkek adatai, javasolt árverési alapár és a fizetendő árverési biztosíték
 Ssz.  HRSZ  Terület (m2)  Árverési alapár   Árverési biztosíték (Ft)
1 1493/5 1.400 12.600.000  Ft + Áfa 1.500.000
2 1493/34 700 7.000.000  Ft + Áfa 1.000.000
3 1493/33 700 7.000.000  Ft + Áfa 1.000.000
4 1493/3 711 7.110.000  Ft + Áfa 1.000.000
5. 1493/2 879 8.500.000  Ft + Áfa 1.000.000


Az ingatlanok árverésen kerülnek értékesítésre a kihirdetett alapvételárról induló szabad licitálással. Licitálni a bruttó vételárra lehet.

Az építési előírásokról, a telkek műszaki jellemzőiről készített részletes tájékoztató és annak mellékletét képező lényeges szerződési feltételek a Polgármesteri Hivatalban átvehetők.

Az árverésen való részvétel feltételei:

  • az értékesítés feltételeinek megismerése és elfogadása,
  • határidőben beadott jelentkezési lap és nyilatkozat,
  • az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó meghatalmazottjának jelenléte,
  • a megadott összegű biztosíték befizetése és a befizetés igazolása,
  • meghatalmazott eljárása esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás benyújtása,
  • az árverésen kizárólag a pályázók vagy meghatalmazottjaik vehetnek részt.

Jelentkezési lap és a tájékoztató beszerezhető: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán, ügyintéző: Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda).

Megtekintés: egyénileg korlátlanul, a Polgármesteri Hivatal képviselőjének jelenlétében a helyszínen szeptember 6-án és 11-én 15:00-16:00 között biztosított.

Jelentkezési lapok benyújtási határideje:

2018. szeptember 19-én 12:00 óráig a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán Bazsó Gábor munkatársnál (206. iroda).

Árverés ideje, helye:

2018. szeptember 20–án 10:00 órakor a Polgármesteri Hivatalban.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal