Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2018. augusztus 30-án, csütörtökön 10:00 órakor ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozó termében.

Napirendi javaslat

Zárt ülés:

1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” adományozására

2. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozatalára

Nyilvános ülés:

1. Javaslat a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására

2. Javaslat a víziközművek 15 éves gördülő fejlesztési tervének elfogadására

3. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre

4. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezésére

5. Javaslat a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ magasabb vezetői megbízására vonatkozó pályázat elbírálására

6. Javaslat a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ magasabb vezetői megbízására vonatkozó pályázat elbírálására

7. Javaslat energiatakarékossági és gépészeti, illetve egyéb beruházásokra, felújításokra benyújtott pályázatok elbírálására

8. Beszámoló a kiemelt sportágak, sportegyesületek 2017. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról

9. Tájékoztató a tavaszi közmeghallgatásokon elhangzott közérdekű bejelentésekre tett intézkedésekről

10. Tájékoztató az Állami Számvevőszék által a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.-nél végzett ellenőrzés tapasztalatairól

11. Tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról

Kérdések