Tankönyvtámogatás

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy évente egyszeri alkalommal tankönyvtámogatásban részesülhet az a köznevelési intézmény nappali tagozatán tanuló gyermek, illetve 23. életévét be nem töltött nagykorú személy, aki a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján normatív kedvezményben, vagy ingyenes tankönyvellátásban nem részesül, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át (114.000 Ft-ot), egyedülállók esetén az 500%-át (142.500 Ft)-ot, feltéve, hogy a nagykorú, illetve a gyermek és az egyik törvényes képviselője a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éve folyamatos tiszaújvárosi bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és a nagykorú, illetve a gyermek és törvényes képviselője életvitelszerűen a tiszaújvárosi lakcímükön élnek.

Nem jogosultak tankönyvtámogatásra azok a tanulók, akik normatív kedvezményben (tartósan beteg; a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd; három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él; nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult; rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül), illetve ingyenes tankönyvellátásban (1-9. évfolyamos tanulók) részesülnek.

A támogatás megállapításához csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat, valamint – annak megállapítása céljából, hogy a kérelmező tankönyvtámogatásra jogosult – a tankönyvek árát igazoló dokumentumot.

A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:

  • Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyisége
    (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
  • Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
    (3580 Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
  • Tiszaszederkényi Szolgáltatóház
    (3580 Tiszaújváros, Bocskai utca 33., keddi és csütörtöki napokon)

A kérelmek benyújtási határideje: 2018. szeptember 30-ig.

Felhívjuk szíves figyelmüket a benyújtási határidő betartására.

A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán (I. em. 111. iroda), valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.

Bráz György
polgármester