Téli rezsicsökkentés kiterjesztése

F E L H Í V Á S
a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült háztartások részére

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kormány 1364/2018. (VII. 27.) határozata értelmében a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben. A természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.

A természetbeni támogatásra a gáz- vagy távhőszolgáltatási szerződéssel NEM rendelkező háztartások jogosultak. A támogatás igénylése érdekében háztartásonként egy darab igénybejelentő nyilatkozatot kell kitölteni. Háztartás alatt az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő.

Az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele a bejelentő részéről, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó vagy fogyasztói közösség, illetve a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet szerinti, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásban részesült, távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Az igénybejelentő nyilatkozat beszerezhető:

  • Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztálya (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út I. em. 111. iroda)
  • Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyisége (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
  • Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (3580 Tiszaújváros, Bocskai utca 33., keddi és csütörtöki napokon)

Az igénybejelentő nyilatkozathoz mellékelni kell az igénylő lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) másolatát.

Az igénybejelentő nyilatkozat benyújtási határideje: 2018. október 15.

Felhívjuk szíves figyelmüket a benyújtási határidő betartására. A határidő lejártát követően igénylés nem nyújtható be.

Az igénybejelentő nyilatkozat benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán (I. em. 111. iroda) lehetséges.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

docxIgénybejelentő nyilatkozat