Árverési hirdetmény

Á R V E R É S I  H I R D E T M É N Y
önkormányzati tulajdonban lévő lakás értékesítésre

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő Tiszaújváros, Szent István út 21. 10/3. szám alatti lakást.

Lakás adatai
HRSZ Terület (m2) szobák Bruttó alapvételár (Ft) Biztosíték összege (Ft)
664/13/A/33 55 1+2x1/2 8.100.000 810.000


Az ingatlan árverésen kerül értékesítésre a kihirdetett alapvételárról induló szabad licitálással. Licitlépcső 10.000 Ft. Részletes tájékoztató a Polgármesteri Hivatalban átvehető (206. szoba).

Az árverésen való részvétel feltételei:

  • az értékesítés feltételeinek megismerése és elfogadása,
  • határidőben beadott jelentkezési lap és nyilatkozat,
  • az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó meghatalmazottjának jelenléte,
  • a megadott összegű biztosíték befizetése és a befizetés igazolása,
  • meghatalmazott eljárása esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás benyújtása,
  • az árverésen kizárólag a pályázók vagy meghatalmazottjaik vehetnek részt.

Jelentkezési lapok beszerezhetőek: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán, ügyintéző: Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda).

Jelentkezési lapok benyújtási határideje:

2018. szeptember 24-én 12:00 óráig a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán Bazsó Gábor munkatársnál (206. iroda).

Árverés ideje, helye:

2018. szeptember 25-én 10:00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti tanácstermében.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal