Pénzbeli gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény

F E L H Í V Á S
Pénzbeli gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete alapján a 2018/2019-es tanítási évre pénzbeli ellátásként megállapítható gyermekétkeztetési térítési díjkedvezményben részesülhet azon tanuló, aki nem tiszaújvárosi állami vagy önkormányzati fenntartású köznevelési intézményben veszi igénybe az étkeztetést, vagy tartós betegségben szenved és az ellátást nyújtó intézményben nem tud étkezést igénybe venni. A pénzbeli ellátásként megállapítható térítési díjkedvezményre az a szociálisan rászorult, tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkező tanuló jogosult, aki életvitelszerűen lakóhelyén él, és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 48.450 Ft-ot, egyedülálló által nevelt tanuló esetén az 54.150 Ft-ot.

A támogatást formanyomtatványon kell igényelni, melyhez csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.

A kérelmek benyújtása folyamatos.

A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:

  • Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyisége (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
  • Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (3580 Tiszaújváros, Bocskai u. 33., keddi és csütörtöki napokon)
  • a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros ügyféltermináljáról is:
    http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu

A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán (I. em. 115. iroda), valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.

Bráz György
polgármester