Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2018. december 20-án, csütörtökön 10 órakor ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozótermében.

Napirendi javaslat:

Zárt ülés:

1. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. 2018. évi üzleti tervének módosítására

2. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottsági tagjainak megválasztására és az alapító okiratok módosítására

3. Javaslat a fiatalok életkezdési támogatása iránti kérelmek elutasítása miatt benyújtott fellebbezések elbírálására

4. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” adományozására

Nyilvános ülés:

1. Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására

2. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

3. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi munkatervére

4. Javaslat a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi szakmai munkatervének, továbbá a fiókkönyvtárak 2019. évi leltározási ütemtervének jóváhagyására

5. Javaslat a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

6. Javaslat a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, a Család- és Gyermekjóléti Központ, valamint a Hajléktalanok Nappali Melegedője szakmai programjának, továbbá az „Ezüsthíd” Gondozóház és a Hajléktalanok Átmeneti Szállása házirendjének jóváhagyására

7. Javaslat az otthoni szakápolási tevékenység működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

8. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

9. Javaslat a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének módosítására

10. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata 2018. évi összesített közbeszerzési tervének módosítására

11. Tájékoztató az őszi közmeghallgatásokon elhangzott közérdekű bejelentésekre tett intézkedésekről, valamint a 2018. évi végre nem hajtott feladatokról

Kérdések