Pályázat civil szervezeteknek, egyesületeknek

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal tájékoztatja az egyesületeket, civil szervezeteket, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az egyesületek, civil szervezetek számára.

A pályázat célja: A pályázat az egyesületek, civil szervezetek 2019. január 1. és 2019. december 31. között megrendezendő rendezvényeit támogatja, valamint az érintett szervezetek 2019. évi működési költségeihez kíván hozzájárulni.

Pályázhatnak:

 • egyesületek, vagy más civil szervezetek, amelyek az illetékes törvényszék által tiszaújvárosi székhellyel bejegyzésre kerültek és Tiszaújvárosban működnek,
 • országos, regionális, megyei civil szervezetek helyi szervezetei.

Támogatott célok:

 • önszerveződő közösségek alakulása, működése, amelyek tevékenységi köre segíti bizonyos önkormányzati feladatok átvállalását,
 • olyan rendezvények megvalósítása, amelyek szakmai célokon túl a város hírnevének erősítését szolgálják,
 • művészeti értékű városi kiadványok támogatása,
 • közművelődés területén alkotó folyamatok támogatása,
 • nemzetközi együttműködés támogatása,
 • külföldi tanulmányutak, szakmai konferenciák támogatása,
 • egészséges életmód elterjesztésére ösztönző akciók,
 • életesélyek növelésének támogatása.

A képviselő-testület 3300-4/2008. 164/ Ökth. 3./pontjának döntése alapján a pályázatban megjelölt cél módosítására nincs lehetőség.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje:

A benyújtás módja:

A pályázatok kizárólag a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal által erre a célra kiadott pályázati adatlapon, papíralapon nyújthatók be.

Pályázati dokumentáció beszerzése:

A pályázati kiírás, pályázati adatlap, illetve a pályázó szervezet bemutatását tartalmazó formanyomtatvány (civil adatlap) letölthető a http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu honlapról, illetve személyesen átvehető ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztatóján, valamint az Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán.

A benyújtás helye:

A pályázatokat postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.), vagy személyesen a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató Irodáján, valamint az Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán lehet benyújtani ügyfélfogadási időben.

A benyújtás határideje:

2019. február 1.

A pályázat elbírálása:

A benyújtott pályázatokról a képviselő- testület 2019. márciusi ülésén dönt.

A pályázókkal Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatási megállapodást köt, melyben meghatározásra kerül a támogatásra biztosított összeg, a felhasználás célja és határideje, az elszámolás módja és határideje.

A pályázattal kapcsolatban az alábbi telefonszámokon kérhető információ:

 • Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztály: 548-032, 548-066