Felhívás

Felhívás

hulladékszállítási díjtámogatásban és/vagy kábel TV előfizetési díjtámogatásban részesülő 65. életévüket betöltött személyek részére

A Polgármesteri Hivatal felhívja a hulladékszállítási díjtámogatásban, és/vagy a kábel TV előfizetési díjtámogatásban részesülő 65. életévüket betöltött személyek figyelmét, hogy a Polgármesteri Hivatal a jogosultsági feltételek fennállását érintően 2019. évben felülvizsgálatot végez.

Fentiek alapján a Polgármesteri Hivatal kéri a hulladékszállítási díjtámogatásban, és/vagy a kábel TV előfizetési díjtámogatásban részesülő személyeket, hogy a támogatásokra való jogosultságuk megállapítása óta körülményeikben (pl.: lakóhely változás, tiszaújvárosi életvitelszerűség megszűnése, a lakóingatlanon fennálló tulajdonjog, haszonélvezeti jog megszűnése) bekövetkezett változásokat, szíveskedjenek legkésőbb 2019. január 31. napjáig személyesen a Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán (I. em. 115. iroda, tel.: 49/548- 038), vagy postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) jelezni.

További információk a http://www.varoshaza.tiszaujvaros.hu honlapon olvashatók.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal