Tájékoztatás a fúrt vagy ásott kutakról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 2018. december 21-én hatályba lépett módosítása értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a fúrt, vagy ásott kutat létesítő, vagy üzemeltető, aki az engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon létesített, vagy üzemeltetett kútra vonatkozó fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.

Az illetékes államtitkárság tájékoztatása szerint az engedélyezési eljárással kapcsolatosan előkészítés alatt áll és 2019-ben várhatóan megvalósul egy olyan átfogó, a részletszabályokat érintő módosítás, amely az engedély nélkül létesített kutak engedélyeztetésére speciális eljárást tartalmaz.

Az új rendelkezésekről a lakosságot a helyben szokásos módon fogjuk tájékoztatni.

A kutak fennmaradásának utólagos engedélyezési hatásköre megoszlik:

a) a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkező települési önkormányzatok jegyzői és,
b) a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóságok, azaz a kijelölt megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok között.


1./ A jegyző hatáskörébe tartozik és a jegyző fennmaradási engedélye szükséges olyan kutak fennmaradásához, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

1./ a kút nem a kijelölt hidrogeológiai védőidomon és védőterületen található,

2./ legfeljebb 500 m3 /év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet, vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

3./ épülettel rendelkező, vagy beépítetlen ingatlanon van,

4./ magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, (Amennyiben a fennmaradást kérelmező gazdasági társaság, gazdálkodó szervezet, közintézmény vagy önkormányzat, akkor a jegyző nem rendelkezik hatáskörrel az engedélyezésre vonatkozóan.)

5./ nem gazdasági célú vízigény. (Amennyiben a vízkivétel célja gazdasági érdekből történik, például üzemi állattartás, mezőgazdasági öntözés, vagy ipari tevékenység, akkor az engedélyezés nem tartozik jegyzői hatáskörbe.)

 

2./ Minden más esetben a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóság, azaz a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok fennmaradási engedélye szükséges az engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító kutak fennmaradására.

Ha a kút

 • épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és
 • a magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, nem gazdasági célú vízigény kielégítése céljából létesült,
 • 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

de

 • kijelölt belső, külső vagy hidrogeológiai védőidomot, védőterületet érint, akkor a kút engedélyezése a vízügyi hatóság jogkörébe tartozik.

 

3./ Tiszaújváros területének jelentős része hidrogeológiai védőidomot, védőterületet érint, ezért a legtöbb esetben a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság jár el engedélyező hatóságként!

 

A város alábbi részterületein található kutak fennmaradási engedélyezése tartozik jelenleg a települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe:

Szederkény városrészben:

Táncsics utca

 • páratlan oldal a 39.-től a 79. házszámig
 • páros oldal a 44.-től a 78. házszámig

Kossuth u.

 • páratlan oldal a 39/a –tól a 65. házszámig
 • páros oldal az 50.-től a 74. házszámig

Bajcsy-Zs. u.

 • páratlan oldal a 63.-tól a 75. házszámig
 • páros oldal a 70. –től a 88. házszámig

Szabadság u.

 • páratlan oldal az 1.-től a 7. házszámig
 • páros oldal a 2.-től a 16/a házszámig

Hunyadi u.

 • páratlan oldal az 1-től a 15. házszámig
 • páros oldal 2-12/a házszámig

Tiszapart városrész teljes területe

Az engedély nélkül létesült kutakra vízjogi fennmaradási engedély adható, amennyiben a kút vízvédelmi, vízgazdálkodási, környezetvédelmi, népegészségügyi és építésügyi érdekeket bizonyítottan nem sért.

Kút megszüntetésére (eltömedékelésére) megszüntetési engedély alapján kerülhet sor.

Az ingatlan tulajdonosának a kút fennmaradási engedélyét akkor is meg kell kérnie, ha úgy nyilatkozik, hogy

 • a kutat nem használja (ez alól a kút lefedése sem jelent kivételt). (Amíg a vízilétesítmény létezik - nem kerül szakszerűen eltömedékelésre - addig a fennmaradási engedélyezési eljárást le kell folytatni.),
 • a korábbi tulajdonostól megvásárolt ingatlanon található kút már a birtokbavételt megelőzően is az ingatlanon volt.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal