Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2019. január 31-én, csütörtökön 10 órától ülést tart a Városháza III. emeleti üléstermében.

Az ülés naprendi pontjai:

Zárt ülés:

1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” adományozására

Nyilvános ülés:

1. Javaslat a 2019. évi téli igazgatási szünetről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

2. Javaslat a környezetvédelemről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

3. Javaslat egyes önkormányzati rendeletek megalkotására, módosítására

4. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2019. évi üzleti terveinek főbb célkitűzéseire

5. Javaslat a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

6. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői részére a rendkívüli munkaidő elrendelésével kapcsolatban

7. Javaslat a Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2019. évi drogprevenciós tevékenységével összefüggő elvárások megfogalmazására

8. Javaslat a polgármester 2019. évi szabadságütemezésének jóváhagyására

9. Javaslat az önkormányzati fenntartású intézmények időszakos beszámolója szempontrendszerének elfogadására

10. Javaslat határidő módosítására

11. Beszámoló a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár Tiszaújváros Települési Értéktárral kapcsolatos 2018. II. féléves tevékenységéről

12. Beszámoló az állandó bizottságok és a tanácsnokok 2018. évi munkájáról

Kérdések