Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2019. március 28-án, csütörtökön 10 órától ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozótermében.

Napirendi javaslat

Zárt ülés:

1. Javaslat Tiszaújváros Szolgálatáért Díj adományozására

2. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2019. évi üzleti terveire és az ügyvezetők jutalmazásának mértékére

Nyílt ülés:

1. Javaslat a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet módosítására

2. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítására

3. Javaslat a Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítására

4. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre

5. Javaslat az önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok 2019. évi üzleti terveire és az ügyvezetők jutalmazásának mértékére

6. Javaslat egyesületek, civil szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálására

7. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata, valamint a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 2019. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadására

8. Javaslat egyházi fenntartó számára köznevelési feladat ellátásához átadott vagyon hasznosításáról, rendeltetésszerű használatáról szóló beszámoló elfogadására

9. Javaslat energiatakarékosságot célzó és gépészeti, illetve egyéb beruházásokat, felújításokat támogató pályázat kiírására

10. Javaslat a Mezőkövesdi Tankerületi Központ fenntartásában lévő intézmények átszervezésének véleményezésére

11. Beszámoló a helyi közforgalmú autóbusz- közlekedés 2018. évi közszolgáltatási feladatainak ellátásáról

12. Beszámoló az Épületfenntartási Alap elmúlt időszaki felhasználásáról

13. Tájékoztató a polgármester elmúlt egy évi munkájáról

Kérdések