Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2019. május 30-án, csütörtökön 10 órától ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozótermében.

Napirendi javaslat

Zárt ülés:

1. Beszámoló a TiszaSzolg 2004 Kft. tevékenységéről, valamint javaslat a 2018. évi mérleg és eredménykimutatás jóváhagyására, a vezetői jutalom mértékének a meghatározására

Nyilvános ülés:

1. Javaslat a Tiszaújváros Város Önkormányzata által alapított és adományozható kitüntetésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

2. Javaslat az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 17/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet módosítására

3. Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 28/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására

4. Beszámoló az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról, a költségvetés végrehajtásáról

5. Javaslat az önkormányzat 2018. évi maradványának jóváhagyására és pénzügyi tárgyú döntésekre

6. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodában indítható óvodai csoportok számának meghatározására

7. Javaslat a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vándor Sándor Zeneiskolája épületén történő emléktábla állításhoz szükséges döntés meghozatalára

8. Javaslat Tiszaújváros Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatával kapcsolatos döntés meghozatalára

9. Javaslat energiatakarékosságot célzó és gépészeti, illetve egyéb beruházásokat, felújításokat támogató pályázatok elbírálására

10. Beszámoló a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 2018. évben végzett tevékenységéről

11. Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

12. Beszámoló a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány 2018. évi munkájáról

13. Beszámoló a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. tevékenységéről, valamint javaslat a 2018. évi mérleg és eredménykimutatás jóváhagyására, a vezetői jutalom mértékének a meghatározására

14. Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés Tiszaújváros Város Önkormányzatánál 2018- ban végzett belső ellenőrzések tapasztalatairól

15. Tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról

Kérdések