Tájékoztató nyári diákmunkáról

A 2013-2018-as évekhez hasonlóan a Pénzügyminisztérium koordinálása mellett a kormányhivatalok és a járási hivatalok közreműködésével „Nyári diákmunka” elnevezéssel munkaerő-piaci program indul.

A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik:

  • nappali tagozaton tanuló diákok,
  • a program kezdő időpontjában idősebbek 16 évnél, de a program befejezésekor sem töltik még be a 25. életévüket,
  • közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket,
  • foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.

A programban a foglalkoztatást biztosító és így támogatható munkáltató a területi, települési önkormányzat és önkormányzati alaptevékenységet végző intézménye lehet.

A támogatás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák közvetítést kérőként a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonáskor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell - a munkaviszony kezdete előtt - a járási hivatal foglalkoztatási osztályán jelentkezni annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen.

Tiszaújváros Város Önkormányzata - az előző évekhez hasonlóan - részt kíván venni a programban. A foglalkoztatás tervezett időpontja: 2019. július 15-től augusztus 2-ig, napi 6 órás foglalkoztatással, szakképzettséget nem igénylő munkakörben, a minimálbér időarányos hányadának megfelelő munkabérrel. Az önkormányzat kéri, hogy csak azok a fiatalok jelentkezzenek, akik a teljes időszakban vállalni tudják a munkavégzést.

A regisztráció helye:
Tiszaújvárosi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
3580 Tiszaújváros, Szederkényi u. 8.

A regisztrációra jelentkezés és a regisztrációs lapok leadásának határideje: 2019. július 2. A regisztrációs lapokon fel kell tüntetni a diák elérhetőségét (telefonszám és e-mail cím). A regisztrációs lapokat a Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató irodáján lehet leadni (Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. földszint).