Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2019. június 27-én, csütörtökön 10 órától ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozótermében.

Az ülés napirendi pontjai:

Zárt ülés:

1. Javaslat önkormányzati kitüntetések adományozására

2. Javaslat gondozóházi elhelyezés iránti kérelem elutasítása miatt benyújtott panasz elbírálására

3. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” adományozására

Nyilvános ülés:

1. Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 8/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására

2. Javaslat Tiszaújváros helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladatainak ellátására vonatkozó pályázati kiírás elfogadására

3. Javaslat Tiszaújváros Forgalomtechnikai Tervének módosítására

4. Javaslat energiatakarékossági és gépészeti, illetve egyéb beruházásokra, felújításokra benyújtott pályázatok elbírálására

5. Javaslat a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. és a Tisza Média Kft. Szervezeti Működési Szabályzatának módosítására

6. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évben végzett munkájáról

7. Beszámoló a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár Tiszaújváros Települési Értéktárral kapcsolatos 2019. I. féléves tevékenységéről

8. Beszámoló a diáksport 2018. évi támogatásának felhasználásáról

Kérdések