Pályázat menetrend szerinti személyszállításra

Pályázati felhívás
Tiszaújváros helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladatainak ellátására

Tiszaújváros Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. § rendelkezései alapján Tiszaújváros város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat ellátására pályázatot ír ki.

 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma
  Tiszaújváros Város Önkormányzata
  3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.
  Telefon/fax: 06-49/548-000, 06-49/548-001
  Kapcsolattartó: Baráti Zsolt, Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztály városüzemeltetési munkatárs, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. II. em. 226. ajtó, telefon: 06-49/548-070.
 2. Az eljárás tárgya, illetve mennyisége
  Autóbusszal végzendő, menetrend szerinti helyi közösségi közlekedés ellátása Tiszaújváros város vonatkozásában közszolgáltatási szerződés keretében, ezen kívül a szükséges menetrend, jegyek és bérletek biztosítása. A személyszállítást meghatározott számú és helyű megállóhelyet tartalmazó menetrend szerint kell végezni.
 3. A szerződés meghatározása: közszolgáltatási szerződés
 4. A szerződés időtartama: 10 év
 5. A szolgáltatás megkezdésének napja: 2020. január 1.
 6. A teljesítés helye: Tiszaújváros város közigazgatási területe
 7. Ajánlattételi határidő: 2019. szeptember 16. 9:00 óra.
 8. Az ajánlatok elbírálásának időpontja: 2019. november 28. (Képviselő-testületi ülés).
 9. Az eredményhirdetés időpontja: Az elbírálást követő 8 napon belül.
 10. Szerződéskötés tervezett időpontja: Az eredményhirdetést követő 8 napon belül.
 11. Elbírálás módja: Ajánlatkérő a pályázati kiírás II/6. pontjában meghatározott bírálati szempontok alapján dönt, és az összességében legkedvezőbb ajánlatot benyújtó pályázóval köt szerződést.
 12. A pályázati dokumentáció (jelen pályázati kiírás és mellékletei együttesen) beszerzésének időtartama: a felhívás első megjelenésétől az ajánlattételi határidő lejártáig.
  A rendelkezésre bocsátás módja: a pályázati dokumentáció az 1. pontban meghatározott címen, hétfő-csütörtök 8-16 óra, illetve pénteken 8-12 óra között személyesen beszerezhető, illetve kérésre elektronikus úton kerül megküldésre az ajánlattevők részére. A pályázati dokumentáció ajánlatkérőtől történő beszerzése, feltétele az eljárásban való részvételnek.
 13. Egyéb információk: Csak a szolgáltatás egészére lehet ajánlatot tenni. A pályázó alternatív ajánlatokat is tehet, egyértelműen jelölve az egyes ajánlatok közti különbségeket.
  A pályázat nyelve: magyar
 14. A pályázók (szolgáltatók) köre: A pályázat nyílt. A pályázaton pályázóként részt vehetnek azon belföldi vagy külföldi székhelyű jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, vagy azok konzorciumai, melyek megfelelnek a pályázati dokumentációban foglalt feltételeknek. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli székhelyű szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára.

 Tiszaújváros Város Önkormányzata