Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros képviselő-testülete 2019. augusztus 29-én 10 órától ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozó termében.

Napirendi javaslat:

Zárt ülés:

1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” adományozására

Nyilvános ülés:

1. Javaslat a közterületek használatának rendjéről és a településtisztaságról szóló 15/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosítására

2. Javaslat a víziközművek 15 éves gördülő fejlesztési tervének elfogadására

3. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának és Alapító Okiratának módosítására

4. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezésére

5. Javaslat közterületek elnevezésére

6. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre

7. Beszámoló a kiemelt sportágak, sportegyesületek 2018. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról

8. Tájékoztató a tavaszi közmeghallgatásokon elhangzott közérdekű bejelentésekre tett intézkedésekről

9. Tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról

Kérdések