Gyermekes családok év végi támogatása

F E L H Í V Á S

Gyermekes családok év végi támogatása

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 27. §-a alapján eseti jelleggel a karácsonyi ünnepeket megelőzően egyszeri támogatásban részesíthetők azok a kiskorú gyermeket nevelő családok, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250%-át (71.250 Ft-ot), és a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy év folyamatos tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen jelenleg is lakóhelyükön élnek. A támogatás mértéke egy kiskorú gyermeket nevelő család esetén 15.000 Ft, két kiskorú gyermeket nevelő család esetén 22.000 Ft, három vagy több kiskorú gyermeket nevelő család esetén 29.000 Ft.

A támogatás megállapításához csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.

A kérelem benyújtásának határideje: 2019. október 1. - 2019. október 31.

Felhívjuk a figyelmet a benyújtási határidő pontos betartására!

A gyermekes családok év végi támogatása és az egyszeri év végi támogatás együttesen nem állapítható meg.

A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:

  • Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyisége (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint),
  • Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
  • Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (3580 Tiszaújváros, Bocskai u. 33.)
  • A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is:
    http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu

A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán (111. iroda) és a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal