Egyszeri év végi támogatás

F E L H Í V Á S

Egyszeri év végi támogatás

A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 26. §-a alapján eseti jelleggel a karácsonyi ünnepeket megelőzően egyszeri év végi támogatásban részesülhetnek azok a szociálisan rászorult személyek, akik a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy év folyamatos tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen jelenleg is lakóhelyükön élnek, valamint
- az öregségi nyugdíjkorhatárt tárgyév október 31. napjáig betöltötték, vagy
- saját jogon nyugellátásban, vagy
- rokkantási ellátásban, vagy
- rehabilitációs ellátásban, vagy
- korhatár előtti ellátásban, vagy
- rokkantsági járadékban, vagy
- szolgálati járandóságban
részesülnek.

Nem jogosultak a támogatásra azok a személyek, akik keresőtevékenységet folytatnak.

Egyszeri év végi támogatás annak a személynek állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 450%-át (128.250 Ft), egyedül élők vagy egyedülállók esetén az 550%-át (156.750 Ft).

A támogatás mértéke családosok esetén jogosultanként 15.000 Ft/fő, egyedül élők vagy egyedülállók esetén 18.000 Ft.

Házastársak és élettársak esetén az ellátás csak egy formanyomtatványon kérelmezhető. Az egyszeri év végi támogatás és a gyermekes családok év végi támogatása együttesen nem állapítható meg.

A támogatás megállapításához csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.

A kérelem benyújtásának határideje: 2019. október 1. - 2019. október 31.

A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:

  • Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyisége (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint),
  • Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
  • Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (3580Tiszaújváros, Bocskai u. 33.)
  • A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is:
    http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu

Felhívjuk a figyelmet a benyújtási határidő pontos betartására!

A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán (113. iroda és 115. iroda) és a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal