Tájékoztató a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ bevezetésével kapcsolatosan

Tisztelt Szálláshely-szolgáltatók!

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban: NTAK) célja az országos statisztikai adatgyűjtés segítése és a magyarországi turizmusfejlesztéshez szükséges szálláshelyek vendégforgalmi-adatainak naprakész biztosítása, a szektor átláthatóságának megteremtése, továbbá a szálláshely-szolgáltatók adminisztrációs terheinek és kötelezettségeinek csökkentése.

Az adatszolgáltatást, valamint a NTAK működését a 2016. évi CLVI. törvény és a 237/2018. (XII.10.) Korm. rendelet tartalmazza. A hivatkozott jogszabályok határozzák meg a regisztráció ütemezését, a kötelező adatszolgáltatás rendjét, a főbb technikai, valamint a vendéglátónyilvántartó-szoftverre vonatkozó adatokat.

A NTAK üzemeltetőjeként Magyarország Kormánya a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.-t (a továbbiakban: MTÜ) jelölte ki. 2019. június 28-ától a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. § (3) bekezdése értelmében szálláshely-szolgáltatás olyan szálláshelyen folytatható, amely rendelkezik szálláshelykezelő szoftverrel!

A tevékenység megkezdésére vonatkozó bejelentéshez pedig mellékelni kell a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot is.

A 237/2018. (XII.10.) Korm. rendelet értelmében a NTAK-hoz történő adatszolgáltatás is szálláshelykezelő szoftveren keresztül valósul meg. A jogszabály alapján az adatszolgáltatási kötelezettség ütemezetten történik: 2019. július 1-jével a szállodáknak, 2019. október 1-jével a panzióknak, míg 2020. január 1-jével a kempingeknek, üdülőházaknak, közösségi- és egyéb szálláshelyeknek kötelező a NTAK kommunikációra képes szálláshelykezelő szoftvert alkalmazniuk.

A részletekről a NTAK honlapján https://info.ntak.hu/ találhatnak folyamatosan frissülő részletes információkat.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a - szállodáknak és panzióknak 2019. november 30. napjáig kell dokumentummal igazolniuk a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felé, hogy rendelkeznek szálláshelykezelő szoftverrel, valamint nyilatkozniuk kell, hogy a Korm. rendelet 1. melléklet 1-2./ pontjaiban meghatározott bejelentési és üzemeltetési követelményeknek megfelelnek; - kemping/üdülőház/közösségi szálláshely/ egyéb szálláshely típusú szálláshelyeknek 2019. november 30. napjáig kell dokumentummal igazolniuk a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felé, hogy rendelkeznek szálláshelykezelő szoftverrel, valamint nyilatkozniuk kell, hogy a Korm. rendelet 1. melléklet 3-6./ pontjaiban meghatározott bejelentési és üzemeltetési követelményeknek megfelelnek.

Új szálláshelytípust vezetett be a jogszabály „magánszálláshely” elnevezéssel, mely az a nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, magánszemély vagy egyéni vállalkozó által hasznosított lakás vagy üdülő, illetve azok egy lehatárolt részének és hozzátartozó területének hasznosítása, ahol a szobák száma legfeljebb nyolc, és az ágyak száma legfeljebb tizenhat.

Azon egyéb szálláshely-szolgáltatók, akik az új jogszabályi előírások szerint megfelelnek a magánszálláshelyre vonatkozó követelményeknek, 2021. december 31-ig kérelmezhetik, hogy a jegyző a szálláshely-szolgáltatási bejelentését magánszálláshely szolgáltatásra módosítsa.

A kérelemmel egyidejűleg dokumentummal kell igazolniuk, hogy rendelkeznek szálláshelykezelő szoftverrel, továbbá nyilatkoznak, hogy a Korm. rendeletben meghatározott bejelentési és üzemeltetési követelményeknek megfelelnek.

A szálláshely fekvése szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzője 6 évente legalább egy alkalommal hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a szálláshely- szolgáltatókat és a szálláshelykezelő szoftver meglétét!

NTAK kompatibilis szoftverek https://info.ntak.hu/szoftverek/

A szálláshely-szolgáltatók az adatszolgáltatási kötelezettségeiket NTAK kompatibilis szoftverekkel teljesíthetik. A kevesebb, mint 8 szobával, 16 férőhellyel rendelkező szálláshelyek a piacon elérhető szoftverek mellett az MTÜ által ingyenesen biztosított szoftvert is választhatják.

Részletesebb információt a https://info.ntak.hu/ingyenes-szoftver/ oldalon olvashatnak.

A NTAK elektronikus felülete (a továbbiakban: NTAK Portál felület) a felhasználók számára lehetőséget nyújt a NTAK adatbázisában tárolt adatok vagy az abból készült riportok eléréséhez. Ezen a felületen kell elvégezni a szálláshely-szolgáltató és a szálláshely regisztrációját, valamint az adatszolgáltatások teljesítéséhez szükséges technikai lépéseket.

Az adatszolgáltatás megkezdéséhez szükséges a szálláshely-szolgáltató és szálláshely regisztrációja a NTAK Portál felületén, valamint a kapcsolat és az adatszolgáltatás hitelességét biztosító tanúsítványok megszerzése és feltöltése a szálláshelykezelő szoftverbe.

Ennek menetéről bővebb információ a https://info.ntak.hu/gyik/ oldalon található.

A szálláshelykezelő szoftver automatikusan nem váltja ki a „Vendég- és idegenforgalmi adónyilvántartást”, hiszen az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 49. § (1) bekezdése értelmében a havi idegenforgalmi adóbevallást az adózó azonosításához, az adóalap, a mentességek, a kedvezmények, az adó alapja és összege megállapításához szükséges együttes adatok ismeretében van mód elkészíteni, illetve ellenőrizhető módon alátámasztottan elévülési időig megőrizni.

A bevallás tartalmát az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendeletben foglaltak határozzák meg.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal