Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2019. november 28-án, csütörtökön 10 órától ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozótermében.

Napirendi javaslat:

Zárt ülés:

1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” adományozására

2. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2020. évi fordulójára beérkezett pályázatok elbírálására

Nyilvános ülés:

1. Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

2. Javaslat az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 17/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet módosítására

3. Javaslat a képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásával összefüggő önkormányzati rendeletek módosítására

4. Javaslat a beruházási adókedvezménnyel, adóalap-mentességgel kapcsolatos határozat határidő módosítására

5. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre

6. Javaslat Tiszaújváros 2020. évi rendezvénytervére

7. Javaslat a Tiszaújváros nemzetközi hírnevét öregbítő 2019. évi nemzetközi versenyeken elért sportteljesítmények elismerésére

8. Javaslat Tiszaújváros Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatára

9. Javaslat a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ és a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ szervezeti és működési szabályzatának, valamint az „Ezüsthíd Gondozóház és az „Ezüsthíd” Idősek Otthona házirendjének módosítására

10. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsági Ügyrendjének a jóváhagyására

11. Javaslat a kirakodóvásár szervezésének pályázati kiírására

12. Javaslat Tiszaújváros helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladatainak ellátására benyújtott pályázat elbírálására

13. Javaslat hulladékgazdálkodási társulással kapcsolatos döntésekre

14. Beszámoló a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 2017. és 2018. évben végzett tevékenységéről

15. Beszámoló Tiszaújváros tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

16. Tájékoztató a munkanélküliség és a munkaerő-piac alakulásáról Tiszaújvárosban és térségében

17. Tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról

Kérdések