Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2019. december 19-én, csütörtökön 10 órától ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozótermében.

Napirendi javaslat:

Nyílt ülés

1. Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 8/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására

2. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

3. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi munkatervére

4. Javaslat a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 2020. évi szakmai munkatervének jóváhagyására

5. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

6. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata 2019. évi összesített közbeszerzési tervének módosítására

7. Javaslat a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány személyi kérdéseire és Alapító Okiratának módosítására

8. Javaslat az otthoni szakápolási tevékenység működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

9. Tájékoztató Tiszaújváros lakosságának egészségi állapotáról és az azt befolyásoló tényezők alakulásáról

10. Tájékoztató a Tiszaújváros Kulturális Stratégiájában foglalt célok 2018-2019. közötti időszakban történt megvalósításáról

Kérdések