Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2020. január 30-án, csütörtökön 10 órától ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozó termében

 

Zárt ülés:

1. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet gazdasági igazgatói megbízásra vonatkozó pályázat elbírálására

2. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet orvos igazgatói megbízásához kötődő döntés meghozatalára

3. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” adományozására

Nyilvános ülés:

1. Javaslat a településkép védelméről szóló 27/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására

2. Javaslat a 2020. évi téli igazgatási szünetről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

3. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2020. évi üzleti terveinek főbb célkitűzéseire

4. Javaslat a Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2020. évi drogprevenciós tevékenységével összefüggő elvárások megfogalmazására

5. Javaslat a polgármester 2020. évi szabadság ütemezésének jóváhagyására

6. Javaslat Tiszaújváros Egészségtervének végrehajtásáról szóló 2018-2019. évi cselekvési tervben foglaltak megvalósulásának értékelésére, valamint a következő időszak (2020-2021.) cselekvési tervére

7. Javaslat a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítására

8. Javaslat a tiszaújvárosi nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatával kapcsolatos döntés meghozatalára

9. Beszámoló a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár Tiszaújváros Települési Értéktárral kapcsolatos 2019. II. féléves tevékenységéről

10. Beszámoló az állandó bizottságok és a tanácsnokok 2019. évi munkájáról

Kérdések