Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros képviselő-testülete 2020. február 27-én, csütörtökön 10 órától ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozó termében.

Napirendi javaslat:

Zárt ülés:

1. Javaslat ágazati kitüntetések adományozására

Nyilvános ülés:

1. Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 8/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására

2. Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetésére (kiegészítő javaslat)

3. Javaslat az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 17/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet módosítására

4. Javaslat Tiszaújváros 2020. évi városi rendezvényeinek támogatására, valamint Tiszaújváros 2020. évi rendezvénynaptárának módosítására

5. Javaslat az intézményekben folyó felnőtt étkeztetés térítési díjának meghatározására

6. Javaslat a települési önkormányzatok számára nyújtható könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylésére

7. Javaslat a kirakodó vásár szervezésére benyújtott pályázatok elbírálására

8. Javaslat a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár Hamvas Béla Városi Könyvtár 2019. évi beszámolójának és 2020. évi szakmai munkatervének elfogadására

9. Tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról

Kérdések