Közlemény az óvodai felvételek rendjéről

Közlemény az óvodai beiratkozások megváltozott rendjéről

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozás vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg a 7/2020. (III. 25.) EMMI határozatában.

Az óvodai nevelésben részvételre kötelezetteket nyilvántartó, az óvodába járási kötelezettség teljesítését felügyelő Oktatási Hivatal a felvétellel kapcsolatos tudnivalókról postai úton - várhatóan 2020. április 6-10. között - értesítést küld azon gyermekek lakcímére, akiknek a tárgyévben kezdődik meg óvodáztatási kötelezettsége (a részletes tájékoztatás a www.oktatas.hu honlapon elérhető).

Az Oktatási Hivatal által az óvodák fenntartóinak fenti tárgyban megküldött tájékoztatója a www.tiszaujvaros.hu/koronavirus honlapon érhető el.

Legfontosabb információk:

  1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) óvodakötelessé válik.
  1. A Tiszaújváros közigazgatási területén élő óvodaköteles gyermekek esetében a kötelező felvételi lehetőséget a Tiszaújváros Város Önkormányzata fenntartásában működő Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. biztosítja.

    Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a kötelező felvételt biztosító óvoda adatainak megadásával – elektronikus úton, telefonon vagy – különösen indokolt esetben – személyesen jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2020. április 17-ig.
  1. A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák az óvodai beiratkozásokat április 2. és április 20. között tartják meg. A gyermek felvételéről 2020. április 20-ig hoznak döntést, melyről írásban értesítik a szülőket valamint az érintett gyermek kötelező felvételi lehetőségét biztosító óvoda vezetőjét.
  1. A kötelező felvételt biztosító óvoda április 21-ig hivatalból felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. A gyermek felvételéről írásban értesítik a szülőt. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor. Ha tehát a szülő a kötelező óvodai felvételt biztosító óvodába szándékozik beíratni a gyermekét, akkor nincs szüksége intézkedésre az óvoda felé, ugyanakkor javasolt, hogy legalább telefonon vagy e-mailben vegyék fel a kapcsolatot az óvodával az ilyen esetekben is.
  1. A kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettségének teljesítését követően, a nem a felvételi körzetében élő gyermekek felvételére vonatkozóan, a hozzá beérkezett szülői szándéknyilatkozatok alapján szabad férőhelyei függvényében beiratkozást tarthat, majd a felvételre vonatkozóan legkésőbb 2020. április 30-áig döntést hoz. A felvételről írásban értesíti az érintett szülőket, valamint a gyermek kötelező felvételét ellátó óvoda vezetőjét.
  1. A sajátos nevelési igényű gyermeket április 28-ig a kijelölt óvoda hivatalból felveszi és erről írásban értesíti a szülőt.

A koronavírus-járvány miatt a Kormány által kihirdetett országos veszélyhelyzetben elsősorban a telekommunikációs eszközök segítségével (telefon, internet) tájékozódjon a kiválasztott óvodánál a beiratkozás rendjéről.