Szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó előírások

H I R D E T M É N Y

Felhívjuk a Tiszaújváros közigazgatási területén kiskertművelést folytatók figyelmét, hogy a környezetvédelemről szóló helyi rendelet előírásai szerint a levegő tisztaságának védelme érdekében csak a mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék égetése végezhető május 1-ig. Ezen időszakot követően szeptember 1-ig az avar és kerti növényi hulladék égetése tilos.

Ipari eredetű és kommunális hulladék szabadtéri égetése az év minden szakában tilos.

A szabadtéri égetésre engedélyezett időszakban be kell tartani a tűzgyújtás alábbi alapszabályait:

  • A szabadtéri tüzelés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetve a tűz eloltható.
  • A tűz nem hagyható őrizetlenül.
  • Az égetés befejezését követően a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és a parázslást, izzást vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal meg kell szüntetni.

A termőföldnek nem minősülő ingatlanon köteles a tulajdonos, vagy a használó a növényzet gondozását, száraz növényzettől mentes állapotban tartását rendszeresen elvégezni.

Polgármesteri Hivatal