Tájékoztatás a veszélyhelyzet alatti ellenőrzött bejelentésről

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet 2020. május 18. napjától hatályos, amely eltérést enged az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályaitól.

A rendelet hatálya kiterjed a települési önkormányzat jegyzőjére is azokban a kérelemre induló engedélyezési ügyekben, ahol a jegyző államigazgatási hatáskörben jár el.

A fentiekre tekintettel ellenőrzött bejelentés szükséges az alábbi esetekben:

  • kereskedelmi működési engedély,
  • telepengedély,
  • vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásával kapcsolatos engedélyek (pl. kutak engedélyezése). A fúrt és ásott kutak engedélyezésével kapcsolatos részletes tájékoztatás itt található.

A rendelet alapján az engedélyköteles tevékenység engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az ellenőrzött bejelentéstől számított 8 napon belül, szakhatóság közreműködése esetén 12 napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető - a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén - az engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt.

Az ellenőrzött bejelentés kizárólag elektronikus úton tehető meg, melynek az alábbi bejelentési módok felelnek meg:

  • az ügyfélkapu útján,
  • elektronikus űrlap útján,
  • általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján, valamint
  • e-mail útján (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha a jogszabály a kérelem benyújtására kizárólag elektronikus űrlap formátumban való benyújtást engedélyez, a bejelentésre is csak ezen az úton kerülhet sor.

A bejelentés az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat kell, hogy tartalmazza. A bejelentéshez mellékelni kell az engedélykérelem előírt mellékleteit, kivéve azokat a dokumentumokat, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró.

Az ügyfél a nem mellékelt dokumentumok tartalmáról a bejelentésében nyilatkozik, egyidejűleg előadva azokat a körülményeket, amelyekre a bejelentés hiányos volta visszavezethető.

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának (a továbbiakban együtt: díj) 50%-át kell leróni vagy megfizetni. Ha a rendelet alapján engedélyezésre kerül sor, a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalnál a bejelentés fogadására e-mail útján történő bejelentés esetén kizárólag a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail cím szolgál, amely automatikus elektronikus visszaigazolást küld a bejelentő részére.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal