Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő- testülete 2020. június 30-án, kedden 9 órától ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozótermében.

Napirendi javaslat:

Zárt ülés:

1. Beszámoló a TiszaSzolg 2004 Kft. tevékenységéről, valamint javaslat a 2019. évi mérleg és eredménykimutatás jóváhagyására, a vezetői jutalom mértékének meghatározására

2. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel kapcsolatos személyi döntések meghozatalára

3. Javaslat a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központtal kapcsolatos személyi döntések meghozatalára

4. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálói megbízására, a díjazás megállapítására, valamint személyi kérdések megtárgyalására

5. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

6. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” adományozására

7. Javaslat az önkormányzat számlavezetésére

Nyilvános ülés:

1. Beszámoló az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról, a költségvetés végrehajtásáról

2. Javaslat az önkormányzat 2019. évi maradványának jóváhagyására

3. Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

4. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítására

5. Javaslat a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

6. Javaslat ingatlanokkal kapcsolatos döntésekre

7. Javaslat egyesületek, civil szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálására

8. Javaslat könyvvizsgálói megbízásra

9. Javaslat a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) megbízására vonatkozó pályázat elbírálására

10. Javaslat az egyházi fenntartók számára köznevelési feladat ellátásához átadott vagyon hasznosításáról, rendeltetésszerű használatáról szóló beszámolók elfogadására

11. Javaslat energiatakarékosságot célzó és gépészeti beruházásokat, felújításokat támogató pályázat kiírására, valamint lakóközösségek azonnali beavatkozást igénylő gépészeti felújításainak támogatására

12. Javaslat a Képviselő-testület 2020. évi munkatervének módosítására

13. Javaslat a „Tiszaújváros babát vár” program folytatásával kapcsolatos döntések meghozatalára

14. Beszámoló a helyi közforgalmú autóbusz- közlekedés 2019. évi közszolgáltatási feladatainak ellátásáról

15. Beszámoló az Épület-fenntartási Alap elmúlt időszaki felhasználásáról

16.a. Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről, valamint tájékoztató a Vízirendészeti Rendőrőrs Tokaj 2019-ben végzett tevékenységéről

16.b. Tájékoztató az éjszakai járőrszolgálat ellátásáról

16.c. Tájékoztató a kamerás térfelügyeleti rendszer működésének tapasztalatairól

17. Beszámoló a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány 2019. évi munkájáról

18. Beszámoló a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. tevékenységéről, valmint javaslat a 2019. évi mérleg és eredménykimutatás jóváhagyására, a vezetői bér meghatározására

19. Beszámoló a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. tevékenységéről, valamint javaslat a 2019. évi mérleg és eredménykimutatás jóváhagyására, a vezetői bér meghatározására

20. Beszámoló a Tisza Média Kft. tevékenységéről, valamint javaslat a 2019. évi mérleg és eredménykimutatás jóváhagyására, a vezetői bér meghatározására

21. Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés Tiszaújváros Város Önkormányzatánál 2019-ben végzett belső ellenőrzések tapasztalatairól

22. Beszámoló a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár Tiszaújváros Települési Értéktárral kapcsolatos 2020. I. féléves tevékenységéről

23. Beszámoló a diáksport 2019. évi támogatásának felhasználásáról

Kérdések