Rendkívüli ülés

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2020. jú-lius 16-án, csütörtökön 10 órától rendkívüli ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozótermében.

Napirendi javaslat:

Zárt ülés:

1. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Nyilvános ülés:

1. Javaslat a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyának átalakulásával kapcsolatos döntések meghozatalára, valamint a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ Alapító Okiratának módosítására

2. Javaslat a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár magasabb vezetői (igazgatóhelyettesi) beosztás megbízással történő ellátásához kapcsolódó döntés meghozatalára

3. Javaslat önrész biztosítására