Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő testülete 2020. augusztus 27-én, csütörtökön 10 órakor ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozótermében.

Napirendi javaslat:

Zárt ülés:

1. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. 2020. évi üzleti tervére

2. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” adományozására 3. Javaslat önkormányzati kitüntetés adományozására

Nyilvános ülés:

1. Javaslat a temetőkről és a temetkezésről szóló 38/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására

2. Javaslat a környezetvédelemről szóló 2/2019. (I.31.) önkormányzati rendelet módosítására

3. Javaslat a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft., Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. és a Tisza Média Kft. 2020. évi üzleti terveire

4. Javaslat a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására

5. Javaslat a víziközművek 15 éves gördülő fejlesztési tervének elfogadására, valamint egyéb víziközmű-vagyonnal kapcsolatos döntésre

6. Javaslat az iskolaegészségügyi feladatok ellátására vonatkozó személyes közreműködői szerződések, illetve megállapodások megkötésére

7. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezésére

8. Javaslat a Kőszegi György úti ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

9. Javaslat energiatakarékossági és gépészeti beruházásokra, felújításokra benyújtott pályázatok elbírálására

10. Javaslat településrendezési döntés meghozatalára, valamint az Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatára, illetve településrendezési szerződés megkötésére

11. Beszámoló a kiemelt sportágak, sportegyesületek 2019. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról

12. Beszámoló a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről

13. Beszámoló a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ elmúlt időszakban végzett tevékenységéről

14. Beszámoló a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 2018-2019. évi tevékenységéről

15. Tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról

Kérdések